I september og oktober vil I ofte kunne opleve Klaus rende rundt med sit kamera i området. Det er en nærmest magisk tid, når rovfuglene kommer trækkende over Næsby Strand. Det bedste dage har vi talt op mod 100 røde glenter, 1000 spurvehøge eller 3000 musvåger. Man ved aldrig rigtig, om det bliver godt, men på dage med vestlige vindretninger er det som regel bedst.

Ornitologerne kalder med rette Næsby Strand for Vestlolland bedste trækfuglelokalitet. Faktisk begynder rovfugletrækket sidst i august, men de første er hvepsevåger, der trækker højt, så dem lægger man dårligt mærke til. Fra midt i september til midt i oktober er det mest intensivt. Vi har ofte store trækdage omkring 25. september eller i efterårsferien kan det være ganske enormt med op til 3000 musvåger. På stille kolde dage søger rovfuglene de termiske opvinde, samler sig og stiger i store spiraler, inden de glider ud over vandet. På mere blæsende dage flyver de mere målbevidst og knapt så højt.

I september og oktober bør du holde øje med rovfugletrækket. Det kan være en oplevelse for livstid. Mellem klokken 10 og 11 plejer det at være mest intensivt, så det kan indikere, om det bliver en stor rovfugledag.

Der trækker i øvrigt også en masse småfugle gennem området. Da Dansk Ornitologisk Forening var på weekendtur i vores center registrerede de op mod 80 forskellige småfuglearter. De mest almindelige er bogfinker, som der er talt 25.000 af på én dag!

Herunder kan du se et galleri med rovfugle, som Klaus har fotograferet ved Næsby Strand.