Næsby Strand Natur- og Friluftscenter og coronavirus

Opdateret  6. januar 2021

Intet er nemt lige for tiden, og der kommer løbende nye coronarestriktioner og vejledninger. Det påvirker naturligvis os og vores gæster i centeret. 

Som udgangspunkt prøver vi at være så fleksible som overhovedet muligt. Dette betyder, at vi altid er åbne for ombookinger, hvis det er muligt. 

Hvis der kommer nye krav med kort varsel, så suspenderer vi også vores 2 måneders binding i lejekontrakten, så vi returnerer depositum, rengøringsudgift samt halvdelen af lejen, hvis myndigheders krav gør det umuligt at afholde det pågældende arrangement. 

Vi følger til hver en tid myndighedernes regler og vejledninger, da vi også har et ansvar for ikke at medvirke til at sprede virus. Vi ved, at vores gæster gør det samme. 

Lige for tiden skelner vi mellem to forskellige typer af arrangementer i centeret. Der er dels festerne, som ikke kan lade sig gøre pga. forsamlingsforbudet på 5 personer. 

Der er også de hyggelige familie- og vennesammenkomster. Her træder andre regler i kraft, da myndighederne har registreret os som et sommerhus.

Her henholder vi os til reglerne på https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger, hvor der står følgende:

“Er det lovligt at opholde sig mere end 5 personer i sommerhus?

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet.

Der opfordres dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om “Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19” i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Hvis et sommerhus udelukkende lejes med det formål at afholde et arrangement, eksempelvis en fest, så sommerhuset dermed får karakter af at være et forsamlingshus eller et festlokale, kan det efter en konkret vurdering være ulovligt at afholde arrangementet med flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Forbuddet skyldes, at sommerhuset i dette tilfælde mister sin karakter af ”bolig”. Det vil indgå i denne vurdering, om sommerhuset alene er lejet for/benyttet en weekend, om lejer udelukkende opholder sig i sommerhuset i forbindelse med forberedelse og afholdelse af festen mv.”

Fra vores side sørger vi til orientering altid for særlig grundig rengøring af berøringsflader i hele centeret, og vi holder altid minimum 48 timer mellem vores hold af gæster for at mindske risikoen for smitte.

Derudover anbefaler vi naturligvis, at I overholder alle de velkendte råd i forbindelse med corona.

Venlig hilsen Sandie og Klaus